Reklamace

Má Vaše oblečení vadu? I když se maximálně snažíme, i to se může stát. 

Pro tento případ máme pro Vás připravený reklamační formulář.

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                 Veronika Kroupová

V Obůrkách 264, Tuklaty, 250 82

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: